Przejdź do treści

O Nas

Jesteśmy firmą instalacyjną specjalizującą się w montażu „zielonych” instalacji domowych.

Montujemy i serwisujemy: pompy ciepła, rekuperatory, kotły peletowe, panele fotowoltaiczne oraz klimatyzatory najlepszych producentów na rynku.
Zmodernizujemy Twoje instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne.
Jesteśmy autoryzowanymi partnerami firm :

Działamy na terenie województwa zachodniopomorskiego

Skontaktuj się z Nami
CHĘTNIE DORADZIMY i POMOŻEMY BYĆ WAM BARDZIEJ EKO

UWAGA !!!

Wprowadzenie uchwały antysmogowej dla województwa zachodniopomorskiego powoduje:

  • na terenie województwa od 1 maja 2019 r. zakazane jest stosowanie paliw stałych tj.:
  1. paliwa niesortowane w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.);
  2. muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;
  3. węgiel brunatny;
  4. paliwa niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427 t.j. ze zm.).
  • docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Terminy wymiany kotłów są następujące:
do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy)
do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

  • docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 r.